nrf_logga.png
Hem Förbundet Bli medlem Ekonomi Kontakt

Studieresor

Här hittar du information om våra studieresor, både kommande och genomförda resor.

Nämndemannen

Här kan du hämta vår tidning i pdf-format.

Lokala Nämndemannaföreningar

Sök din lokala nämndemannaförening. Här finns en förteckning över alla lokala nämndemannaföreningar.


Uppdaterad 2017-04-21 17:23

Rapport från möte med Domstolsverket

Nämndemannen 1 2017

Läs årets första nummer av tidningen Nämndemannen härNyhetsbrev för april - 2017

Nyhetsbrev april - 2017

Läs nyhetsbrevet här


Vilken utbildning kan nämndemän delta i?

I samband med en utbildning för nämndemän har Domstolsverket informerat att de inte står bakom utbildningen. Fem lagmän i Stockholm har i skickat ut en egen skrivelse i samma ärende. Läs den och förbundsledningens kommentarer, samt svaret från lagmännen i Stockholm.

Läs lagmännen i Stockholms skrivelse

Läs förbundsledningens kommentar

Svar från lagmännen i StockholmFörbättrade arvoden för nämndemän Justitieminister Morgan Johansson

Efter många möten och samtal med justitieministern och hans departement kan vi nu se ett glädjande delresultat. Vi arbetar vidare för höjning av arvodena generellt samt pensionsersättning m.m.

Marika Winklerfelt, Ordförande NRF

Mats Linder, Vice förbundsorförande NRF


”Brottsoffer på nätet”, seminarieserie med medel från Brottsoffermyndigheten

Brottsoffer på nätet

NRF har efter ansökan beviljats medel från Brottsoffermyndigheten för att utbilda nämndemän om webben och de sociala medierna. Syftet är att belysa brottsoffrens utsatthet genom hot, hat, förtal, bedrägeri med mera. Under hösten 2016 och våren 2017 ska NRF genomföra 10 heldags-seminarier fördelade över landet. 250 000 kr har anslagits för ändamålet.
Deltagarna på seminarierna kommer bl a att få lyssna till väl kvalificerade föreläsare från olika polishögskolor och universitet.
För ytterligare information – kontakta kansliet e-post kansli@nmrf.se eller ditt regionombud.


Nya regionsombud valda

På Förbundsstyrelsens konstituerande möte valdes några nya regionsombud. För:

  • Region 1 och 2 - Lena Mari Lindgren
  • Region 3 och 4 - Lars Österdahl
  • Region 5 - Roine Hangvar
  • Region 6 - Marie Westerberg
  • Region 7 - Björn Sandwall och Eva Persson
  • Region 8 - Tomas Jacopsohn
  • Region 9 - Kjell Nilsson

NRF:s nya styrelse vald på 2 år

Vid NRF:s stämma, som hölls den 21 maj i Svea Hovrätts lokaler, valdes en ny förbundsstyrelse. Inför valet av styrelse fanns två nominerade utöver valberedningens förslag. Valberedningens förslag fick dock flest röster.


Ordförande Marika af Winklerfelt omval region 5 Stockholm

Kassör Karin Carlén Einarsdotter omval region 4 Örebro

Roine Hangvar nyval region 5 Stockholm

Tomas Jakopsohn nyval region 8 Kronoberg

Lena Marie Lindgren nyval region 1 Lycksele

Eva Persson omval region 7 Storgöteborg

Björn Sandwall omval region 7 Halmstad

Marie Westerberg nyval region 6 Norrköping

Lars Österdahl omval region 4 Karlstad

Mats Linder omval region 5 Attunda

Kjell Nilsson omval region 9 Hässleholm


Under 2017 i Eskilstuna-Strängnäs NF...

...pågår en serie föreläsningar ledda av rådman Bertil Jarl. Den andra i en serie av åtta hölls den 22 mars. Här följer ett kort referat från denna samling.


"Rådman Bertil Jarl informerade om kapitel 29 paragraf 1- 7, Om straffmätning och påföljdseftergift, samt paragraf 30 paragraf 1-11, om val av påföljd, i brottsbalken, och dess ändringar som genomfördes av förra justitieministern Beatrice Ask.
Bertil förklarade vad som var syftet med dessa ändringar, och hur resultatet ser ut idag. Ändringarna hade till syfte att likforma tillämpningen i de olika domstolarna, genom att utgå ifrån praxis , och implementera den i lagtexten. Härigenom underlättas straffmätningstolkningen för domstolarna. Lag texten skriver också att även om fängelse ingår i straffskalan, så skall man i första hand försöka undvika fängelse, om brotten inte innehåller för försvårande omständigheter, men också att vid återfall eller uteblivet genomförande av utmätt straff, skall straff förstärkning utdömas, såsom t.ex. fängelse.
Dessa juridiska kvällar som Bertil Jarl håller med våra nämndemän, är ovärderliga i vår förståelse för den juridiska bedömningen. Så vi ser fram emot de kommande sex avsnitten, där Bertil tar upp juridik, samt andra frågor, som berör oss lekmannadomare."


 

Centralt

​Regionalt / Lokalt

försäkringsskydd för nämndemän

Info hittar du här


Protokoll från Stämman 21 maj 2016

Hittar du här


Nya regler för ansökan om bidrag från NRF:s utbildningskonto samt från Domstolsverkets konto

Hittar du här


Nya stadgar antagna vid kongressen i Örebro

Hittar du här


Dokument

Dokument - så som äldre utgåvor av vårt Nyhetsbrev och tidningen Nämndemannen hittar du under Dokument, som du når via länken längst ned på sidan.

 

Blanketter

Blankett för reseräkning och ansökan/redovisning av aktivitet finns att ladda ner under länken Dokument i sidfoten.

Stort tack till dig...

...som skickar in nytt material till nmrf.se och bidrar till att hålla NRF:s hemsida intressant och aktuell.
Använd gärna länken "Meddela webbansvarig" i sidfoten, eller klicka på bilden här under. Du kan naturligtvis även maila till adressen webb@nmrf.se


Meddela webbanvarig

20 april Norra Dals NF

Riksdagshuset

Norra Dals Nämndemannaförening besöker Riksdagshuset och träffar några politiker i justitieutskottet den 20 april samt besöker HD dagen efter.

Läs mer

23 april Faludomstolars NF

STUDIERESA TILL ÅBO

Vi besöker Rättsväsendet i vårt grannland, och tar en rundtur i Åbo.

Var: Start i Falun 15.00. Vi hämtar upp efter vägen.
När: Söndag 23/4
OBS! Anmälan senast 8 april

Läs mer

27 april Örebro NF

STUDIEBESÖK HÄKTET ÖREBRO

Information om lagregler mm beträffande häktning samt lokalt om förhållanden i Örebro.

Var: Polisens entré, Järnvägsgatan 3, Örebro
När: Torsdag 27/4 2017

Läs mer

3 maj Eskilstuna-Strängnäs NF

Rådman Bertil Jarl håller vårterminens fjärde juridiska informationsmöte.
Var: Ovanför Eskilstuna Tingsrätt
När: Onsdag 3/5 2017 kl. 18.00

Läs mer

17 maj Eskilstuna-Strängnäs NF

Svenska IS och Jihad krigare
Magnus Sandelin, som skrivit boken Svenska IS-krigare från AL-Qaida till Jihadi Cool föreläser.
Öppen för alla nämndemän, men anmälan fodras. Anmälan når du under länken "Läs mer"
Var: Gyllenhjälmssalen Strängnäs kommunalhus
När: Onsdag 17/5 2017 kl. 17.30

Läs mer

13 september Eskilstuna-Strängnäs NF

ADHD och andra bokstavshandikapps inverkan på den kriminella introduktionen.
När: Onsdag 13/9 2017 kl. 18.00

Läs mer

4 oktober Eskilstuna-Strängnäs NF

Professor Sven Christiansson, håller föreläsning om Grooming
Var: Troligast i Strängnäs
När: Onsdag 4/10 2017 kl. 18.00 - 21.00

Läs mer

11 oktober Eskilstuna-Strängnäs NF

Rådman Bertil Jarl håller årets femte juridiska informationsmöte.
Var: Ovanför Eskilstuna Tingsrätt
När: Onsdag 5/4 2017 kl. 18.00

Läs mer

25 oktober Eskilstuna-Strängnäs NF

Rådman Bertil Jarl håller årets sjätte juridiska informationsmöte.
Var: Ovanför Eskilstuna Tingsrätt
När: Onsdag 5/4 2017 kl. 18.00

Läs mer

8 november Eskilstuna-Strängnäs NF

Rådman Bertil Jarl håller årets sjunde juridiska informationsmöte.
Var: Ovanför Eskilstuna Tingsrätt
När: Onsdag 5/4 2017 kl. 18.00

Läs mer

22 november Eskilstuna-Strängnäs NF

Rådman Bertil Jarl håller årets åttonde juridiska informationsmöte.
Var: Ovanför Eskilstuna Tingsrätt
När: Onsdag 5/4 2017 kl. 18.00

Läs mer

Nyhetsbrev och Verksamhetsberättelser

Här hittar du alla våra nyhetsbrev

Senaste nyhetsbrevet hittar du här


Här hittar du Verksamhetsberättelser för 2011-2015

Skriv in det du vill söka efter här

Viktig information

På grund av sjukdom är vår förbundsordförande Marika af Winklerfelt inte möjlig att nå. Hon ersätts tills vidare av Mats Linder, som går in som tillförordnad förbundsordförande.


För dig som vill läsa "Nämndemannen" i "bläddringsbart" skick. I det nyöppnade fönstret: Flytta muspekaren till något av nedre hörnen, och klicka för att bläddra.


Nämndemannen 1-2017

 

Info Nämndemannen


Tips till lokalföreningen

idebank_nrf

idebank_dv